Retourneren

Je kunt binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling aan ons laten weten dat je van de aankoop af wenst te zien. Na aanmelding heb je vervolgens nog 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. Je kan ook zonder voorafgaande mededeling de producten binnen 30 dagen na ontvangst terugsturen, als je daarbij een mededeling voegt waaruit jouw wens tot herroeping blijkt.

 

De terugbetaling schiedt zsm, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding. Enkel de kosten voor retour zijn voor eigen rekening tenzij je een verkeerd artikel hebt ontvangen. Indien je gebruik maakt van herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Indien het artikel beschadigd is dan behoudt Mystudieboeken.nl het recht om de kosten bij de consument in rekening te brengen.

 

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kun je het modelformulier invullen en retourneren met de bestelling. 

 

Uitzonderingen retourneren:

  • Producten die verzegeld zijn. Wanneer de verzegeling van het artikel met digitaal inhoud (zoals accesscode voor toegang tot extra lesmateriaal) verbroken is, betreft het artikel niet meer in nieuwstaat en is er sprake van aanzienlijke waardevermindering. Wanneer de verzegeling verbroken is en het artikel toch geretourneerd wordt, zal het aankoopbedrag alsnog in rekening gebracht worden. Eventuele retourkosten komen voor rekening van de consument.
  • Producten die door de ondernemen tot stand zijn gebracht otvereenkomstig specificaties van de consument;
  • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • Producten die audio-, video-opnamen en/of computersoftware bevatten en waarvan de verzegeling is verbroken.

 

Let op: ter verduidelijking van uitzondering a.: wanneer er een accesscard met accesscode voor toegang tot extra lesmateriaal bij het artikel zit, kan de bestelling alleen geretourneerd worden wanneer de code verzegeld is. Wanneer de code opengekrast is of wanneer er met de seal van de code geknoeid is zullen wij de bestelling niet retour accepteren! Het aankoopbedrag zal alsnog in rekening gebracht worden en eventuele retourkosten zijn voor rekening van de consument. 

 

Garantie:

  • Bij beschadigde artikelen (neem contact op met onze klantenservice voor de mogelijkheden);
  • Bij een foutieve druk in een product

--------------

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

-Aan: Myboeken B.V.
Effect 4, 6921RV Duiven
info@mystudieboeken.nl

-Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*

-Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

-[Naam consumenten(en)]

-[Adres consument(en)]

-[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF INVOEGEN), maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.


Ons retouradres

Myboeken B.V.
Effect 4
6921RV Duiven


U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn makkelijk kopieerbare producten die onverzegeld niet retourneerbaar zijn, zoals games, dvd’s en cd's.

WhatsApp Chat WhatsApp Chat